Tastum Grup, una empresa inclusiva

Tastum Grup és una empresa que contracta el seu personal sense discriminar per raons de gènere, edat, orientació sexual, religió, nacionalitat, color de la pell, nivell socioeconòmic… i que accepta i promou la contractació de persones amb discapacitat.

Amb l’ajuda de la Fundació Tresc i la seva metodologia de Treball amb Suport, Tastum Grup va incloure una persona amb discapacitat intel·lectual a la seva plantilla i li va donar el suport necessari perquè pogués tenir una vida laboral activa i autònoma.

Aquesta persona ha après a fer diferents tasques de suport a la cuina, ha millorat el seu ritme de treball, ha incorporat unes rutines que el fan ser autònom i productiu. Però també ha millorat la seva autoestima, ha augmentat la seva xarxa social… Tot ha estat fàcil gràcies a la implicació dels seus companys i companyes que han participat activament en aquest procés i han esdevingut els principals agents de suport i acolliment.